Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí a osobních údajů

společnost REKLAMA VYSOČINA s.r.o. / dále jen Kokardy.cz /, se sídlem Havlíčkova 58/206, 586 01 Jihlava IČO: 05825318 si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Pohary.com zpracovává některé osobní údaje a analyzuje některé aspekty chování návštěvníků svých webových stránek (www.kokardy.cz), přičemž postupuje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Společnost Kokardy.cz, provozovatel internetového obchodu www.kokardy.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti Kokardy.cz.

1. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává Kokardy.cz protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Kokardy.cz sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává Kokardy.cz následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

  • webová stránka, z níž návštěvník příslušnou webovou stránku Kokardy.cz navštívil;
  • IP-adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • případný dotaz návštěvníka;
  • kód odpovědi http; https
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Kokardy.cz za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne Kokardy.cz návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení), zpracovává Kokardy.cz za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Kokardy.cz zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka Kokardy.cz začne zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené emailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, návštěvníkem do formuláře zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Kokardy.cz sám anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Kokardy.cz (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Kokardy.cz Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Kokardy.cz možné.

3. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Webové stránky Kokardy.cz je možné používat jak v režimu, kdy nejsou sbírány údaje o jejich chování na webové stránce (tj. nejsou shromažďovány tzv. cookie soubory), tak i v režimu, kdy cookie soubory shromažďovány jsou. Režim, kdy jsou shromažďovány cookie sobory o chování návštěvníka na příslušné webové stránce, je aktivován výlučně na základě souhlasu návštěvníka, kdy tento zvolí možnost „Souhlasím“ v banneru v dolní části příslušné webové stránky.

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí Kokardy.cz za účelem vyhodnocení návštěvnosti příslušné webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník nejprve souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč
Deaktivace Cookies:
1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte "OK".
1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
2. Zvolte oddíl "Soukromí"
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavení
Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění Cookies:
1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“
1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat